سه‌شنبه 1 خرداد 1403  

دستورالعمل ها

آیین نامه ها و دستورالعمل ها.

 
آیین نامه ها و دستورالعمل های اداره امور آزمایشگاه ها
توقف پذیرش و انجام آزمایش NIPT به روش Droplet Digital PCR (dd PCR)  فایل راهنمای تعیین تکلیف اسناد انبار مجازی آزمایشگاه

 
نامه ابلاغ استاندارد ایمنوهیستوشیمی
 
شناسنامه و استاندارد خدمت ایمنوهیستوشیمی
 
دستورالعمل مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاه پزشکی بخشنامه -  کاربری درمانی ساختمان موسسات پزشکی
راهنمای تبادل اطلاعات با سامانه پرونده الکترونیک سلامت دستورالعمل تشخیص سالمونلا و شیگلا
فرایند رسیدگی به شکایات دستورالعمل گزارش مشكلات كيفي-MDR
گزارش مشكلات مرتبط با كيت  - فرم شماره 1 گزارش مشكلات مرتبط با كيت - فرم شماره 2
فرايند صدور مجوز آزمايشگاه هاي متقاضي انجام آنتي ژن كوويد 19 چك ليست، دستورالعمل و تعهد نامه آزمايش ايمنولوژيك آنتي ژن كرونا
دستورالعمل عملكرد مطلوب آزمايشگاهي در آزمايشگاه تشخيص ملكولي جديد ضوابط ارجاع نمونه های سیتولوژی و هیستوپاتولوژی درنظام سلامت
اخلاق حرفه ای شاغلین حرفه پزشکی و پیراپزشکی منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

استاندارد آزمایشگاههای پزشکی ویرایش (۹۷) آیین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه های پزشکی (۱۳۹۸)
بخشنامه عدم به کارگیری اشخاص با مدرک غیر مرتبط در آزمایشگاه های پزشکی راهنمای روش استاندارد انتقال نمونه های عفونی- دکتر فارسی- آزمایشگاه مرجع سلامت
دستورالعمل اصول مستندسازی دستورالعمل مدیریت پسماند آزمایشگاهی
لزوم شرکت در برنامه ارزیابی کیفیت خارجی ضوابط نحوه تبلیغ موسسات پزشکی
استاندارد برنامه ریزی و طراحی آزمایشگاه های پزشکی ضوابط نحوه مدیریت در موارد ریختن و پاشیدن مواد عفونی  
دستورالعمل ارجاع نمونه دستورالعمل فرآیندهای  آزمایشگاه تشخیص اعتیاد به مواد مخدر 
دستورالعمل های میکروب شناسی دستورالعمل های هماتولوژی
دستورالعمل کنترل کیفیت بخش های مختلف آزمایشگاه الزامات بررسی کد اصالت کالا در بانک خون بیمارستان ها.