سه‌شنبه 1 خرداد 1403  

کارشناسان

کارشناس امور آزمایشگاه.


شرح وظایف:
  • نظارت بر آزمایشگاههای تشخیص پزشکی شهرستانهای تابعه
  • رسیدگی به شکایات مربوط به آزمایشگاههای پزشکی
  • توزیع نیروهای طرحی علوم آزمایشگاهی
  • ارتقا سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه