سه‌شنبه 1 خرداد 1403  
1400/9/23 سه‌شنبه

مهم نیست که نظریه شما چقدر درست باشد، اگر با آزمایش تایید نشود اشتباه است..

.
.
آرشیو